Kinh nghiệm

Mua bảo hiểm y tế trong năm 2023

Bảo hiểm Y tế (BHYT) là một hình thức bảo hiểm của nhà nước để đảm bảo về an sinh xã hội và giúp đỡ cho mọi người dân tại Việt nam tiếp cận được sự chăm sóc Y tế cần thiết. Vậy bạn có biết mua bảo hiểm Y tế như thế nào chưa? […]

Mua bảo hiểm nhân thọ cho con

Bảo hiểm nhân thọ là một công cụ để bảo vệ tài chính khi gặp khó khăn. Để khi gặp những rủi ro như Bệnh tật, Thương tật, thậm chí là Ung thư và bệnh hiểm nghèo thì Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ chi trả cho con bạn. Vì vậy, việc Mua bảo hiểm nhân […]

Chuyển lên trên