Các mức chi trả của Bảo Hiểm Y Tế năm 2023

Thẻ bảo hiểm y tế là một quyền lợi mà mọi người dân đều cần phải có, để hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Nhưng bạn có biết mức chi trả của bảo hiểm y tế tối đa và hạn mức chi trả tối đa của bảo hiểm y tế là bao nhiêu không ? Kiến thức bảo hiểm sẽ chia sẻ cho bạn thông tin về Bảo Hiểm Y Tế này nhé!

Từ ngày 1/7/2023 nhà nước đã thay đổi tăng số tiền chi trả của bảo hiểm Y Tế, và những quy định được thay đổi được kể đến như:

Quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng

Theo Nghị Định 146/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm Y Tế, được ban hành vào năm 2018 có đề cập và hướng dẫn về quyền lợi và mức hưởng khi thăm khám và chữa bệnh có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì có những đối tượng có các mức chi trả của bảo hiểm y tế như sau:

Đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp giới hạn tỷ lệ thanh toán

Đối tượng có mức bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh và không có giới hạn tỷ lệ thanh toán là những người:

 • Những người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
 • Những người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi Nghĩa Tháng Tám năm 1945.
 • Các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.
 • Thương Binh và những người được hưởng chính sách như Thương Binh, Thương Binh loại B, Bệnh Binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Thương Binh và những người hưởng chính sách tương đương tương binh, thương binh loại B, Bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.
 • Những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và có áp giới hạn tỷ lệ thanh toán

Đối tượng có mức bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh và áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán trong các trường hợp như:

 • Người có công với cách mạng.
 • Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/04/1975 trở về nước.
 • Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/04/1975.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm Y Tế quy định tại các uy định của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng Bảo trợ xã hội. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháo theo quy định của Pháp luật.
 • Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện khó khăn về Kinh tế – Xã hội.
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm xã hội.
 • Những người đang sinh sống tại vùng có điều kiện Kinh tế – Xã hội đặc biệt khó khăn
 • Thân nhân của những người có công với cách mạng như CHa mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của người Liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng Liệt sỹ.
 • Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Đối tượng được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh

Theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm Y Tế thì những đối tượng được hưởng mức chi trả của bảo hiểm y tế là 95% chi phí Khám chữa bệnh như:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi trở lên nêu tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng sau:
 • Người hoạt động các mạng trước ngày 01/01/1945.
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
 • Người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Con đủ từ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị dị dạng hoặc dị tật do hậu quả của chất độc hóa học, không tự lực trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và được hưởng trợ cấp hằng tháng.
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí, quy định của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều.

Đối tượng được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh

Đối tượng được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh là những đối tượng còn lại, người tham gia BHYT sẽ trả mức đồng chi trả BHYT là 20%.

Trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khác

Chính phủ quy định, trong trường hợp không phụ thuộc loại đối tượng, người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng mức chi trả bảo hiểm y tế 100% chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp sau:

 • Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến Xã
 • Chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (Từ ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng mức lương cơ sở là 1,8tr đồng/ tháng)
 • Những đối tượng tham gia bảo hiểm Y tế từ đủ 5 năm liên tiếp trở lên, khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Và với số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở
Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Thẻ Bảo Hiểm Y Tế

Mức thanh toán cho người có bảo hiểm y tế

Hiện nay, sau ngày 01/07/2023 có quy định mới về mức tăng lương cơ sở lên 1,8tr đồng/ tháng thì Đối tượng có mức bảo hiểm y tế chi trả 100% và thanh toán trực tiếp cho người tham gia Bảo hiểm Y Tế được xác định như sau:

Khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tương đương

 • Ngoại trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 0,15 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 270.000 đồng 
 • Nội trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 0,5 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 900.000 đồng

Khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh và tương đương

 • Nội trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 1 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 1.800.000 đồng

Khám chữa bệnh tại tuyến trung ương và tương đương

 • Nội trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 2,5 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 4.500.000 đồng
Mức chi trả của bảo hiểm Y tế
Mức chi trả của bảo hiểm Y tế

Khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu

Đối với các trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến thì mức chi trả bảo hiểm y tế trái tuyến là:

 • Ngoại trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 0,15 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 270.000 đồng 
 • Nội trú: Mức chi trả bảo hiểm y tế trực tiếp không quá 0,5 lần mức lương cơ sở. Điều này tương đương 900.000 đồng

Mức chi trả của bảo hiểm y tế tối đa

Trong các trường hợp người bệnh có thẻ BHYT và được chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, mức chi trả bảo hiểm y tế lớn sẽ được Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định tạm thời trong thời gian Bộ Y Tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán cho dịch vụ kỹ thuật Y tế và vật tư Y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Người tham gia BHYT sẽ được hưởng 80% chi phí, nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở. Điều này tương đương với mức chi trả tối đa của bảo hiểm y tế là 72.000.000 đồng.

Mức chi trả tối đa của BHYT
Mức chi trả tối đa của BHYT

Những lưu ý khi sở hữu thẻ bảo hiểm y tế

Tổng kết lại, các mức chi trả của bảo hiểm y tế dao động trong khoản 270.000 đến 4.500.000 cho một lần chi trả. Và tối đa là 72.000.000 trong trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật được chỉ định. Và bạn có nghĩ mức bảo hiểm y tế chi trả đó có bảo vệ được tốt cho bạn hay không?

Với những mức chi trả của bảo hiểm y tế như trên, những chi phí khác không được BHYT chi trả được kể đến như:

 • Chi phí giường bệnh.
 • Chỉ được chi trả cho một số loại thuốc có trong danh mục BHYT. Để mau hết bệnh hơn thì người tham gia BHYT phải mua riêng thuốc ngoài danh mục, đồng nghĩa với việc người tham gia BHYT phải chi trả thêm nhiều tiền hơn cho việc mua thuốc.
 • Và những chi phí y tế khác

Vậy nên, việc tham gia BHYT là cần thiết với mỗi người chúng ta. BHYT sẽ hỗ trợ và chi trả một phần cho việc điều trị của chúng ta. Nhưng với những mức chi trả của bảo hiểm y tế đó không đủ để chi trả cho những trường hợp bệnh tật sẽ xảy ra hiện nay như: 

 • Ung thư
 • Bệnh hiểm nghèo
 • Cấp cứu và chữa trị cho tai nạn
 • Chi phí nằm viện
 • Chi phí thuốc tốt
 • Chi phí dịch vụ Y tế kèm theo
Thẻ Khám Chữa Bệnh
Thẻ Khám Chữa Bệnh

Để được Bảo hiểm chi trả nhiều tiền hơn thì ngoài BHYT ra thì cần phải có Bảo Hiểm Nhân Thọ và Thẻ Khám Chữa Bệnh của các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ. Chỉ với chi phí tham gia tương đối rẻ, chỉ khoảng 50.000/ 1 ngày thì bạn sẽ được chi trả lên đến 1,5 tỷ. 

BHNT sẽ chi trả nhiều hơn mức chi trả tối đa của BHYT nhiều lần. Từ đó bạn có thể Bảo vệ được tốt cho bản thân trong việc chữa trị những trường hợp tốn kém đó.

Để biết thêm thông tin về BHYT cũng như BHNT hãy liên hệ ngay:

Hotline: 0704.570.360

Các mức chi trả của Bảo Hiểm Y Tế năm 2023

3 bình luận trong “Các mức chi trả của Bảo Hiểm Y Tế năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên