Tuyển dụng

Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc – Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng. – Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng – Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển – Chăm sóc khách hàng nhằm […]

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 – 𝗡𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗬 𝗔𝗜𝗔 Mô tả công việc – Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng. – Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng – Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển […]

Chuyển lên trên